Gaude amus UTW

Rok akademicki dla słuchaczy wywodzących się z głuchołaskich środowisk senioralnych stał się faktem. 4 października 2017 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w której udział wzięli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) im. Marii Bilwin, członkowie Stowarzyszenia Seniorów Głuchołaz "Wichrowe Wzgórze" oraz przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach. Wśród gości zaproszonych był Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, który

dzięki Chórowi Wrzos mógł przypomnieć sobie studencką pieśń hymniczną "Gaudeamus igitur". Jej fantastyczne wykonanie podkreśliło podniosłość tego wydarzenia. Ponadto w uroczystości udział wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul, reprezentant Powiatu Nyskiego Zdzisław Baran oraz Przedstawiciel Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Piotr Bernat. Wydarzenie to stało się również okazją do podziękowania Pani Barbarze Morajko za 8 lat pracy na rzecz społeczności senioralnej przy jednoczesnym sprawowaniu obowiązków Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju UTW im. Marii Belwin w Głuchołazach. Pani Basia jest jedną z założycielek UTW, a jej osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności senioralnej w Głuchołazach pozwala stwarzać warunki do realizowania się innym seniorom. Od maja 2017 roku funkcję Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju UTW im. Marii Belwin w Głuchołazach pełni Pani Jolanta Gawlik. Nowa Pani Prezes zamierza równie aktywnie realizować założenia i zadania stowarzyszenie przy aprobacie środowiska senioralnego. Podziękowano również za lata pracy Pani Janinie Kamińskiej, która pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej UTW. Po przemówieniach i chwili wzruszenia przyszedł czas na wykład inauguracyjny. Do jego wygłoszenia zaproszono mecenasa Wojciecha Nalepę z Nowego Sącza, który w swoim wystąpieniu poruszył tematykę bezpieczeństwa seniorów. Przygotowane wystąpienie pn. " Seniorze nie daj się oszukać" wskazał metody działania przestępców podszywających się pod instytucje finansowe w celu wprowadzenia w błąd osób starszych. A w przerwie wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli posilić się gorącą kawą oraz wspaniałymi wypiekami, których przygotowaniem zajęły się gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Charbielinie. Udana inauguracja może być tylko początkiem ciekawego roku akademickiego, a najważniejsze wydarzenia będą tematem nie jednego artykułu czy sprawozdania.