DSC08141

W przeddzień święta Komisji Edukacji Narodowej ( 13 października 2017 roku) Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński zaprosił dyrektorów szkół oraz nauczycieli na uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród dla pracowników oświaty uzyskujących najlepsze wyniki w pracy. Jednak wyróżnienia ciał pedagogicznych poprzedziło

złożenie imieninowych życzeń Burmistrzowi Głuchołaz oraz urodzinowych Przewodniczącemu Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariuszowi Migale. Po tym krótkim akcencie w obecności Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Siek Burmistrz Głuchołaz w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisława Szula, Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusza Migały oraz Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Krystyny Kubiszyn wręczył przyznane medale i wyróżnienia. Wśród wyróżnień nas szczególną uwagę zasługuje nagroda Ministra Edukacji Narodowej przyznana Barbarze Marcinkowskiej – nauczycielowi Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach oraz odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej i przyznaniem nagrody Burmistrza Głuchołaz Marzenie Zyśk – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 im. Bajka w Głuchołazach. Tegoroczna laureatka Nagrody Ministra Edukacji jako jedyna z Gminy Głuchołazy znalazła sie w gronie 122 nauczycieli i pedagogów z całego kraju, którzy w swej pracy wykazali się nie tylko zdolnościami nauczania i wychowania, ale niejednokrotnie byli i są mediatorami w dyskusji o dobro ucznia. Warto przypomnieć, że wymieniony medal to odznaczenie przyznawane od 61. lat i aktualnie przyznawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto wśród nauczycieli wyróżnionych Nagrodą Burmistrza Głuchołaz znaleźli się: Danuta Pyrcz; Małgorzata Kwitowska; Elżbieta Bekier; Agnieszka Kurosad - Bilińska; Małgorzata Kajdan; Patrycja Prochot - Sojka; Maria Dragosz; Gabriela Gąsiorek; Bogusława Michalik; Małgorzata Konieczna i Dorota Rytko. Wyróżnieni tą samą nagrodą dyrektorzy szkół i przedszkoli to: Lilla Żurek; Tomasz Jurek; Marzena Ludwa; Jolanta Błaszczyk; Marzena Zyśk, Beata Widziszowska; Piotr Kędroń oraz Elżbieta Kozdraś. Przyznając nagrody, Burmistrz Głuchołaz docenił wysiłek jaki wkładają wszyscy nauczyciele, który bez osobistego zaangażowania nie przynosiłby efektów jakimi może szczycić się cała Gmina Głuchołazy. Dlatego do życzeń została załączona prośba o utrzymanie tak wysokiego poziomu nauczania i przygotowania merytorycznego nauczycieli.