dsc01446

Są symbole, które z naszym miastem kojarzą się wielu osobą w Polsce. Takim symbolem jest znak graficzny Międzynarodowego Orderu Uśmiechu, który za sprawą mieszkanki Głuchołaz Ewy Chrobak odzwierciedla coś cennego, co dzieci ofiarowują osobom dorosłym za ich działania na rzecz najmłodszych. W 2018 roku mija 50 lat od ustanowienia tego odznaczenia. Dlatego za sprawą Przewodniczącego Komisji

Oświaty i Kultury przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Mariusza Migały w dniu 3 stycznia 2018 roku w ramach posiedzenia wymienionej Komisji odbyło się drugie spotkanie osób zainteresowanych organizacją tego wydarzenia. Skonkretyzowano pomysły realizowane zarówno przez jednostki organizacyjne (CK Głuchołazy i GOSiR w Głuchołazach) jak i szkoły z Gminy Głuchołazy. Określono formy ich finansowania oraz wyznaczono Komitet Organizacyjny Uroczystych Obchodów Pięćdziesięciolecia Ustanowienia Orderu Uśmiechu. W jego skład weszli: Mariusz Migała – jako Przewodniczący oraz Edward Szupryczyński, Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Jan Ćwiek, Beata Puzia, Alicja Stadnik – Płowaś, Grzegorz Rudecki, Krzysztof Kuśmirek, Marek Szymanowski, Alicja Królikiewicz, Beata Widziszowska, Piotr Kędroń. Zatem spotkania robocze przyniosły konkrety, a o kolejnych poczynaniach mieszkańcy Głuchołaz będą informowani w rożnych formach. Szczegóły już wkrótce.