W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszeniazaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie

przedsięwzięcia 2.2.2

 

promocja kultury i produktówlokalnych

 

realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W ramach spotkania omówione zostaną zasady i warunki ubiegania się
o przyznanie pomocy oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych.

 

miejsce i termin spotkaNIA

 

 

16.01.2018 r.        Urząd MIASTA I GMINY W NYSIEKolejowa 15,

 

17.01.2018 r.        Urząd MIASTA I GMINY W NYSIEKolejowa 15,

 

 Sala 234 – godz.1100.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020