Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - treść ogłoszeń dostępna w zakładce Nyskie Księstwo Jezior i Gór lub po kliknięciu tutaj.

Planowane nabory w roku 2018 : więcej