phoca thumb l br1a1484

Na ręce Pana Mariusza Grochowskiego Dyrektora Szpitala w kwietniu wpłynęła od Organizatora Konkursu „Perły Medycyny 2018” informacja o nominacji do nagrody w kategorii: Wydarzenie w branży medycznej. Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – przedsiębiorcy.pl. 22 czerwca br. w Warszawie, podczas Wielkiej Gali, wręczono

Dyrektorowi Szpitala Nagrodę w kategorii wydarzenia w branży medycznej „Perły Medycyny 2018” wraz ze statuetką przyznaną decyzją Rady Programowej i Organizatorów konkursu. Zdobyta nagroda honoruje współpracę pomiędzy Szpitalem a Politechniką Opolską, fakt utworzenia na terenie naszej Placówki Instytutu Fizjoterapii Wydziału Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz zaangażowanie Szpitala we wspieraniu nowatorskich metod w dziedzinie rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

W Katedrze Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii na terenie Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, powstała jedna z pierwszych pracowni, umożliwiająca badania oraz praktyczne wdrożenie innowacyjnej metody usprawnienia, wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe. Jest to nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi. Pacjent stoi lub siedzi naprzeciwko ekranu, widzi na nim swoje rzeczywiste, lustrzane odbicie w taki sposób, by złapać, przesunąć lub uderzyć pojawiające się obiekty. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia pacjent otrzymuje natychmiastową informację zwrotną a wykonywane zadania mają interaktywną i ciekawą formę, która motywuje pacjenta do systematycznej pracy.

Dzięki temu wydarzeniu studenci uzyskają pełne przygotowanie zawodowe do przyszłej pracy w zawodzie fizjoterapeuty, pracownicy placówki oraz uczelni zyskają dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych w zakresie rehabilitacji w chorobach płuc, chorobach układu krążenia, dysfunkcji narządów ruchu. Korzyści odniosą również sami pacjenci Szpitala, gdyż wykorzystanie nowoczesnych technologii daje możliwość głębszego zaangażowania się w wykonywane ćwiczenia oraz doprecyzowania parametrów zadań ruchowych.

Przyznana nagroda jest dla Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach wielkim wyróżnieniem, z czego się niezmiernie cieszymy.