dsc02259

Dzień Edukacji Narodowej jako największe święto „szkoły” jest obchodzone w naszej gminie w szczególny sposób. Święto nazywane potocznie Dniem Nauczyciela stwarza wspaniałą okazję do podsumowania pracy dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkół i przedszkoli. W dniu 12 października 2018 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Andrzejem Frankiewiczem wręczyli wyróżnionym nauczycielom i dyrektorom przyznane nagrody Burmistrza Głuchołaz, Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych nagrodą Burmistrza dyrektorów placówek oświatowych znaleźli się: Lilla Żurek, Tomasz Jurek, Ewa Koksanowicz, Jolanta Błaszczyk, Marzena Zyśk, Beata Widziszowska i Piotr Kędroń. Z pośród wszystkich nauczycieli Gminy Głuchołazy nagrodę Burmistrza Głuchołaz otrzymało dziesięcioro przedstawicieli tego zawodu. Byli to: Iwona Grzegorczyk, Joanna Dudek, Anna Rybotycka, Janina Hładka, Katarzyna Jurek, Maria Dygnos, Tomasz Łacny, Stanisław Wołochowski, Adam Dziurowski oraz Jolanta Midor. Nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty wyróżniono Agnieszkę Tomczyszyn – Harasymowicz za krzewienie kultury słowa wśród dzieci i młodzieży. Minister Edukacji odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej Krzysztofa Kowalczyka. W dniu 15 października 2018 roku dotarła do nas wiadomość, że nagrodę Ministra Edukacji przyznano Ryszardowi Wąsik. Jak trudny i wymagający jest zawód nauczyciela widzimy na co dzień. Oprócz czasu spędzonego w szkole nauczyciel niejednokrotnie w godzinach popołudniowych przygotowuje się do zajęć na następny dzień. W wielu przypadkach wypełnia misję zawodu kosztem swojego wolnego czasu. Za te poświęcenia bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, a szczególnie pracującym w Gminie Głuchołazy.