plakat do umieszczenia na stronie internetowej baner
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich średnich (ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych) szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Wszystkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie pkw.gov.pl oraz opole.kbw.gov.pl w zakładce Aktualności.

Załączniki :

Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory - tutaj
Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory - tutaj
Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur- III Edycja Konkursu Wybieram Wybory (Wyciąg) - tutaj
Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego-bez zgody na udostępnienie-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory - tutaj
Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory - tutaj
Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory - tutaj
Plakat w formacie PDF - tutaj