insepekcja ochrony środowiska
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 94 ust. 1c, w nawiązaniu do art. 93 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), informuję, że w strefach województwa opolskiego swtwierdzono ryzyko wystąpenia przekroczenia poziomu dopuszczlnego dla pyłu zawiezonego PM10 dla wartości średniodobowej w roku 2019

 

Pełna treść komunikatu dostępna tutaj