drzewko plakatx3W kwietniu 2019 roku na terenie Gminy Głuchołazy rusza po raz kolejny program propagujący tematykę ochrony środowiska. Jego celem jest rozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Głuchołazy w związku z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Nie obca jest mu ponadto troska o środowisko naturalne, zwiększenie powierzchni terenów zielonych, promocja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czy walka ze smogiem. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Burmistrz Głuchołaz, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Osiągnięcie wymienionych celów możliwe będzie m.in. poprzez prawidłowe postępowanie z odpadami (makulaturą, butelki PET, puszki, butelki szklane oraz Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) na terenie Gminy Głuchołazy oraz przekazanie do recyklingu. Nagrodzenie postawy ekologicznej mieszkańców będzie polegało na wręczeniu sadzonki drzewka lub krzewu za dostarczenie odpowiedniej ilości posegregowanych odpadów. Akcja ekologiczna „odpady oddajesz, drzewko dostajesz II” skierowana jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które położone są na terenie Gminy Głuchołazy, będących osobami fizycznymi, którzy są objęci opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy. Starannie wysegregowane w/w odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Konradowie (byłe wysypisko) w terminach podanych na poniżej zamieszczonym plakacie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w programie „odpady oddajesz, drzewko dostajesz II”.

Plakat w formacie PDF - tutaj