Drukuj
Odsłony: 585

sesja rady miejskiej
ZAWIADOMIENIE

w dniu 11 lipca 2019r. o godzinie 8.00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

X SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

1. Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)    przedstawienie porządku obrad

  1. Rozpatrywanie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok.
  2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022;
  3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13.

  1. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała