sesja rady miejskiej
ZAWIADOMIENIE

w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 8.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ

1. Sprawy regulaminowe:
a)    otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
b)    przedstawienie porządku obrad
2.    Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok;
3.    Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
4.    Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr IX/117/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy”.
5.    Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała