Drukuj
Odsłony: 312

img 9979

Jak w całym kraju uczniowie szkół podstawowych i średnich Gminy Głuchołazy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019 / 2020. Jego pozytywnym aspektem jest fakt, że spośród 366 dni roku szkolnego, aż 178 to dni wolne od nauki, a wynika to z kalendarza szkolnego. Poświęcony czas nauce w liczbie 187 dni pozwoli na poszerzenie horyzontów myślenia uczniów oraz integracje społeczności szkolnych, do których

zalicza się uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dla głuchołaskich szkół to również rok zmian. Przed PSP nr 2 im. Józefa Wybickiego stoi zadanie pełnej adaptacji obiektu usytuowanego przy ul. Kraszewskiego, a PSP nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu nowa odsłona z powiększoną liczbą uczniów. Na korytarze wszystkich szkół powrócił zgiełk towarzyszący zarówno uczniom jak i nauczycielom przez 10 miesięcy z krótkimi przerwami. Ku zmartwieniu chyba wszystkich uczniów skończyły się wakacje, ale jest pocieszenie ! Już za 10 miesięcy znów będą wakacje !                                  Grzegorz Rudecki