zał.4  logo.907678 629425
Zgodnie z Regulaminem konkursu, udział w Konkursie Internautów polega na oddaniu jednego głosu na jedną realizację zgłoszoną do tegorocznej edycji w kategorii przestrzeń publiczna lub obiekt użyteczności publicznej oraz na jedną realizację spośród nominowanych do miana Najlepszej Europrzestrzeni.


Szczegóły nt. Konkursu dostępne są na stronie www.przestrzen.opolskie.pl. Głosować będzie można w terminie od 11.09.2019 r. do 18.09.2019 r. na stronie internetowej www.przestrzen.opolskie.pl.
Oddany głos można uzasadnić, zgodnie z umieszczonym na stronie internetowej formularzem głosowania. Autorzy najbardziej interesujących uzasadnień zostaną wyróżnieni okolicznościowymi upominkami.

Ogłoszenie wyników, w tym zdobywców Nagród Głównych Marszałka Województwa, wyróżnionych realizacji oraz laureata Konkursu Internautów nastąpi 9 października br., podczas uroczystości rozdania nagród.
Mając na uwadze znaczenie podejmowanych wysiłków samorządów lokalnych na rzecz dobra wspólnego jakim są przestrzenie publiczne oraz celowość propagowania dobrych praktyk, serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w konkursie.


Z poważaniem
Dyrektor
Waldemar Zadka


W załączeniu:
1. Lista realizacji zakwalifikowanych do Konkursu Internautów na Najlepszą Europrzestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego - tutaj
2. Lista realizacji zakwalifikowanych do Konkursu Internautów w kategorii przestrzeń publiczna - tutaj
3. Lista realizacji zakwalifikowanych do Konkursu Internautów w kategorii obiekt użyteczności publicznej - tutaj