dsc00808

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Nyskiego. Jego głównymi zadaniami są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; aktywizowanie ludności wiejskiej; opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz promocja obszarów wiejskich i małych miast położonych na obszarze swojego działania. Poprzez realizację zadań własnych LGD realizuje swoje cele zmierzające do

zrzeszania lokalnych organizacji oraz mieszkańców gmin należących do poszczególnych Grup. Jego misją jest podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie, rolnictwa oraz turystów. Wspiera ono różne inicjatywy społeczne, opierające się na zasobach przyrodniczych i kulturalnych obszaru, na jakim działają. Nyska LGD zajmuje się ponadto dystrybuowaniem publicznych środków finansowych. Instytucja ta dała się poznać z jak najlepszej strony. Promowanie terenów i produktów Gminy Głuchołazy nie są wyjątkiem. Przykładem na to mogą być zaplanowane działania na terenie Gminy Głuchołazy, które finansowane będą m.in. ze środków przekazanych przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Wśród tych projektów znalazły się takie zadania jak:

1. Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Biskupowie;

2. Budowa na terenie sołectwa Wilamowice Nyskie interaktywnego placu z przeznaczeniem dla turystów oraz mieszkańców sołectwa w różnych grupach wiekowych.

3. Renowacja punktu widokowego zlokalizowanego na terenie miasta Głuchołazy, w ciągu ul. Tuwima na Górze Szubienicznej.

Na szczególne wyróżnienia zasługuje projekt autorski Nyskiego Księstwo Gór i Jezior pod nazwą Gra Terenowa Orienteering. Ten produkt turystyczny swoim zasięgiem obejmować będzie polską część Góry Parkowej potocznie nazywanej Górą Chrobrego oraz sołectwo Podlesie. Poprzez usytuowanie słupków orientacyjnych wyposażonych w kostki obrotowe zawierające informacje o konkretnym miejscu oraz aplikację QR lub kreskową zaplanowana zostanie trasa, po przejściu której przewidziane jest uzyskanie specjalnej odznaki. Dla tradycjonalistów możliwe będzie uzyskanie specjalnych map dostosowanych do tej gry terenowej, na których za pomocą specjalnych dziurkaczy będzie można zaznaczyć zdobycie konkretnego punktu. Po zebraniu wszystkich wzorów z dziurkaczy na zdobywców będzie czekała dedykowana odznaka turystyczna. Warto dodać że nyska LGD zrealizowała już podobne projekty po nazwami: Wodny Szlak Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz Legendy Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. O czasie realizacji tych zadań będziemy Państwa informować na łamach naszej gazety.                                      Grzegorz Rudecki