Drukuj
Odsłony: 558

img 2278

W związku z przypadającą na dzień 1 września osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz przypadającym na dzień 17 września Międzynarodowym Dniem Sybiraka upamiętniającym jednocześnie sowiecką napaść na Polskę, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przyjął w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz głuchołaskich przedstawicieli Związku Sybiraków. Spotkanie przebiegało w atmosferze

wzajemnego zrozumienia. Poruszono na nim aktualne problemy członków wymienionych organizacji pozarządowych oraz uczczono minutą ciszy pamięć wszystkich członków tych organizacji, którzy odeszli na zawsze. Wspólnie wypita kawa oraz słodki poczęstunek towarzyszyły dyskusji o nieustannie zmieniającym się otoczeniu miejskim oraz udogodnieniach dla mieszkańców Gminy Głuchołazy z naciskiem na środowisko senioralne. Wyrażona kilkakrotnie przez uczestników spotkania potrzeba organizowania takich spotkań jest zachętą do podtrzymywania tej tradycji, która wpływa na budowę właściwej relacji międzypokoleniowej.                    Grzegorz Rudecki