img 2796

Pomimo zmienności pogody, która towarzyszyła uroczystemu otwarciu Parku Miejskiego pn. „Ogród Zmysłów” zaproszeni goście i mieszkańcy Głuchołaz nie zawiedli i licznie stawili się w dniu dzisiejszym (27 września 2019 roku) o godzinie 11.00. Wśród gości zaproszonych w imieniu Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego byli: liczna delegacja Radnych Rady Miejskiej w Głuchołazach z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach

Kazimierzem Stychno na czele, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Zdzisław Matyjasik wraz z delegacją, przedstawiciele firm, które zrealizowały projekt, licznie przybyłe delegacje stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zrzeszających środowiska senioralne, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Głuchołazach wraz z Chórem „Jedynka”, przedszkolaki Publicznego Przedszkola nr 1 im. Bajka w Głuchołazach oraz licznie przybyli mieszkańcy Głuchołaz. Wydarzenie uświetniły występy głuchołaskiego Chóru Jedynka oraz przedszkolaków z PP nr 1 im. Bajka w Głuchołazach - grupy „Biedronki” i „Słoneczka”. W krótkim wystąpieniu Burmistrz Głuchołaz przypomniał historię miejsca, w którym powstała kolejna przestrzeń publiczna oddana w posiadanie społeczności Głuchołaz oraz przypomniał, że pomysł został zrealizowany w oparciu o projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” (RPOP.10.02.00-16-0042/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wspólne przecięcie wstęgi jako symbol oficjalnego otwarcia Parku Miejskiego pod nazwą „Ogród Zmysłów”. Wstęgę przecinali Edward Szupryczyński, Kazimierz Stychno, Benedykt Koźbiał, Zdzisław Matyjasik oraz przedszkolaki Karolinka i Grzesiu. Pozostało już tylko zaprosić wszystkich zgromadzonych do wspólnego zwiedzenia parku. Nie mogło zabraknąć podarków – tych słodkich ufundowanych przez Burmistrza Głuchołaz i Benedykta Koźbiał właściciela firmy ZB Benedykt Koźbiał z Nysy oraz kompletów kul do gry „w bule” ufundowanych również przez Pana Benedykta, które przekazano do PSP nr 1 im. KK Baczyńskiego w Głuchołazach. Dzięki uprzejmości Pani Iwony Koźbiał w krótkim spacerze po parku, uczestnicy wydarzenia mogli poznać wykonane urządzenia oraz dowiedzieć się jakie mają one zastosowanie w praktyce. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Głuchołazy do odwiedzenia nowo otwartego obiektu, który ma służyć całej społeczności.                            Grzegorz Rudecki

foto - Piotr Konieczny