Drukuj
Odsłony: 554

20190926 101707 resized

Społeczność sołectwa Jarnołtówek cieszy się nowym obiektem użyteczności publicznej. W dniu 27 września 2019 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z uczennicom szkoły Karoliną Zawada, wykonawcą zadania właścicielem firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” - Grzegorzem Chmielakiem oraz w obecności sołtysa wsi Jarnołtówek Dawida Kowola, ks. proboszcza Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła Jerzego Waindzoch i społeczności szkolnej z

dyrektorem szkoły Józefem Śmiglą na czele dokonał symbolicznego otwarcia nowego obiektu o charakterze sportowym. Inicjatywa lokalna wynikająca z potrzeby zapewnienia młodzieży szkolnej bezpieczeństwa przy realizacji podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego spotkała się z akceptacją społeczności lokalnej oraz władz Gminy Głuchołazy. Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach podzielone na dwa etapy zadanie zostało zrealizowane, a społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek oprócz bezpieczeństwa cieszy się walorami estetycznymi przyszkolnego boiska. Inwestycja polegająca na modernizacji boiska szkolnego o pow. 30m x 17m przy szkole w Jarnołtówku 109, umożliwiła powstanie boiska do mini piłki nożnej / piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja została zrealizowana w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie sporządzonej dokumentacji. Łączna kwota przedsięwzięcia to 180 587,10 zł z czego lekko ponad 43 tys. zł przekazała Gmina Głuchołazy ze środków własnych, a pozostałą część w kwocie ponad 137 tyś zł przekazało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek. Życzymy społeczności szkolnej zdobywania jeszcze lepszych wyników sportowych oraz wieloletniego użytkowania obiektu.        Grzegorz Rudecki