img 2492

Nikt nie spodziewał się tak wielkiego wyróżnienia dla głuchołazianki Barbary Morajko. W dniu 26 września 2019 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, za sprawą głuchołaskiego Chóru Wrzos wybrzmiałoGaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!”. W ten sposób po raz 13 otwarto uroczystość inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach (UTW w Głuchołazach). Z uwagi na

przyjęcie nowych słuchaczy wybrzmiała również rota studenckiego ślubowania, a następnie głos zabrał gość specjalny Prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr Tomasz Drewniak. Po krótkim wprowadzeniu nastąpiła chwila szczególnie wzruszająca dla Barbary Morajko. Z uwagi na szczególne zasługi dla społeczności zrzeszonej przy UTW w Głuchołazach Pani Basia odebrała z rąk szacownego gościa tytuł Honorowego Rektora UTW w Głuchołazach. Wiązało się to ściśle z założeniem tradycyjnej togi rektorskiej. Ubrana w czerwień pierwsza Honorowa Pani Rektor przyjęła kwiaty i najlepsze życzenia od delegacji: Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusza Migały, Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Jana Ćwieka, Przewodniczącej Rady Naukowo – Programowej UTW w Głuchołazach Beaty Puzia, Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów Zdzisława Matyjasika, Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoła Zawodowej w Nysie dr Piotra Bernata oraz Delegacji Akademii Trzeciego Wieku w Jeseniku (RC). Łez wzruszenia i wyłącznie dobrych życzeń nie było końca. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili zebranych gości do foyer, gdzie na licznie zgromadzonych głuchołazian i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nysy, Paczkowa i Łambinowic oraz Stowarzyszenia Głuchołaskich Seniorów „Wichrowe Wzgórze” z Głuchołaz czekał poczęstunek. Barwne i smaczne kanapki oraz słodkości w formie wypieków przygotowywały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Charbielinie oraz słuchacze UTW w Głuchołazach. Wszyscy mogli nacieszyć oczy nowym obiektem, wyrastającym w sercu naszego miasta i szykującym się na uroczyste otwarcie lada dzień. Wszystkim słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku składamy życzenia sumienności, rzetelności i zaangażowania w działalność UTW, a pierwszej Honorowej Pani Rektor UTW w Głuchołazach podejmowania jedynie słusznych decyzji, w których mamy nadzieję będą przeważały „wolne dni rektorskie”.                        Grzegorz Rudecki