img 4092

Dobrze zorganizowane i bardzo aktywne środowisko senioralne działające w Głuchołazach i nie tylko pozyska kolejny obiekt użyteczności publicznej. Mowa o dziennym domu pobytu Senior +. Adaptacja przeznaczonego na ten cel obiektu postępuje bardzo szybko i jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie on oddany jeszcze w tym roku. Zarówno władzom Gminy Głuchołazy jak i wykonawcy zadania Zakład Remontowo – Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław bardzo zależy na zachowaniu wytyczonych

terminów. W chwili obecnej trwają prace związane z przystosowaniem pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadań tego typu placówek. Dom Dziennego Pobytu Senior + w Głuchołazach przeznaczony dla osób starszych będzie miał za zadanie przeciwdziałać izolacji i samotności ludzi starszych. Kadra zatrudniona w placówce osiągnie ten cel poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, promowaniu więzi międzypokoleniowych i przełamywaniu stereotypu człowieka starszego. W związku z tym planowane będą spotkania integracyjne i zajęcia praktyczne z udziałem dzieci i młodzieży oraz promowanie umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób starszych. Dzięki aktywizacji tej grupy społecznej będzie uniemożliwiona lub opóźniona niepełnosprawność seniorów. Pamiętajmy, że w marcu 2019 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński odebrał promesę z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego opiewającą na kwotę 300 tys. zł jako dofinansowanie na realizację tego zadania.                                                     Grzegorz Rudecki