img 4030

Nabiera kształtów przygotowany w pierwszej połowie 2019 roku projekt przebudowy starej i niszczejącej kamienicy przy ul. Targowej na nowoczesne mieszkania chronione. W wymienionym obiekcie przewidzianych jest 7 mieszkań o różnym metrażu, z przeznaczeniem dla rodzin oraz osób samotnych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Na obecnym etapie wykonano wszystkie instalacje niezbędne do samodzielnego funkcjonowania oraz podjęto zadania związane z wykończeniem pomieszczeń. Jednocześnie trwają prace na

zewnątrz obiektu, w ramach których docieplono już cały budynek i na dniach wykonana zostanie elewacja. W rozmowie z wykonawcą zadania Panią Iwoną Koźbiał uzyskaliśmy informacje, że prace przebiegają zgodnie z planem i nie są zagrożone terminy wykonania tej inwestycji. Przewidziany koszt całościowy zadania to kwota ok. 2,1 mln. zł. Realizacja tej budowy związana jest ściśle z znacznie większą inwestycją Gminy Głuchołazy realizowanej pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji możliwa jest dzięki pozyskanym środkom finansowym z funduszu europejskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.                                                     Grzegorz Rudecki