pck big dni honorowego krwiodawstwa akcja krew 348439 430290

Od ponad pięćdziesięciu lat ruch Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzi w dniach 22 – 26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji głuchołascy członkowie ruchu spotkali się w Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu aby przy kawie i słodkim poczęstunku uczcić bliskie im święto. Była to dobra okazja do powspominania jak było kiedyś z nutką refleksji jak jest dzisiaj. Na spotkanie przybył również w imieniu Burmistrza Głuchołaz Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki, który w

kilku słowach przypomniał znaczenie wielkiego daru jakim jest krew oraz podziękował wszystkim zgromadzonym za poświęcenie i chęć pomocy innym. Spotkanie było również okazją do przeprowadzenia wyboru nowego prezesa, którym po statutowym głosowaniu został wybrany Leszek Indyk. Ponadto wybrano ciała pomocnicze i określono plan działania na najbliższy okres sprawozdawczy. Podziękowano za dotychczasową pracę byłemu już prezesowi Janowi Ćwiekowi, który zadeklarował szeroko idącą pomoc nowo wybranemu prezesowi. Serdecznie gratulujemy nowo wybranym władzom głuchołaskiego koła i życzymy wytrwałości w działaniu oraz wielu dobrych pomysłów w dalszej działalności.                                           Grzegorz Rudecki