Drukuj
Odsłony: 1833

dsc06793

Szanowni Państwo:

W związku z negatywnymi skutkami finansowymi dla budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok wynikającymi z reform wprowadzonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzrostu cen dóbr i usług koniecznym było przygotowanie uchwał które skutkują m.in. wzrostem stawek podatkowych oraz wzrostem opłat za odbiór odpadów komunalnych. W 2020 roku ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa Gminy Głuchołazy, która wynika z niżej przedstawionych

przyczyn.

Obniżenie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17% które obowiązuje od 1.10.2019 roku oraz  zwolnienia z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia, które wprowadzono od 1.08.2019 roku spowoduje, iż Gmina Głuchołazy otrzyma z budżetu państwa mniejsze od planowanych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów i Rozwoju wynika, iż w2020 roku Gmina otrzyma z powyższego tytułu kwotę 16 801 409,00 zł tj. kwotę niższą o 2 547 310,00 zł od zaplanowanej w wysokości 19 354 719,00 zł.

Ekonomiści szacują, iż powyższe zmiany spowodują straty dla samorządów które w skali kraju wyniosą ok. 16 mld zł.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego z kwoty 2250,00 zł na 2600,00 zł które zacznie obowiązywać od 1.01.2020 roku spowoduje że Gmina będzie musiała wydatkować na ten cel w 2020 roku kwotę wyższą w stosunku do roku 2019 o ok. 700 000,00 zł.

Na skutek podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli które miały miejsce w 2019 roku Gmina Głuchołazy będzie musiała wydatkować na ten cel w 2020 rok kwotę wyższą o ok. 1,8 mln zł co w połączeniu z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego, które zacznie obowiązywać od 1.01.2020 roku spowoduje, że wydatki na wynagrodzenia w oświacie wzrosną o ok. 2,2 mln zł. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż kwota przyznanej na 2020 rok części subwencji oświatowej jest niższa od tegorocznej o 808 000,00 zł.

Ponadto na co najmniej. 400 000,00 zł wyższe w stosunku do 2019 roku szacuje się skutki wzrostu cen energii elektrycznej.

Wzrost liczby podopiecznych umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej a także stawek za ich umieszczenie spowoduje, że Gmina wydatkuje w 2020 roku kwotę wyższą o ok. 300 000,00 zł

Na skutek powyższych zmian negatywne skutki finansowe dla budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok przekroczą łącznie kwotę 6,5mln zł.

Wzrost podatków jest tylko jednym z elementów zbilansowania budżetu na 2020 rok, konieczna była  także rezygnacja z wielu zadań inwestycyjnych gdyż podwyżka podatków spowoduje wzrost dodatkowych wpływów jedynie o kwotę ok. 1 mln zł  przy brakującej kwocie ok. 6,5 mln. Jednocześnie informuję że Gmina Głuchołazy nie wprowadziła maksymalnych stawek podatkowych do czego zmuszonych było wiele gmin w naszym województwie.

Stawki podatkowe na 2020 zostały zmienione w następujących kategoriach :

1.      Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

z 0,72 zł za 1m2 do 0,82 zł za 1m2 przy ustawowej stawce maksymalnej 0,95 zł,

2.      Stawka podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnejstatutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,31 zł od 1 m2 do 0,34 zł od 1 m2 przy ustawowej stawce maksymalnej 0,50 zł,

3.      Stawka podatku od powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 18,30 zł za 1m2 do 21,00 zł za 1m2, przy ustawowej stawce maksymalnej 23,90 zł,

4.      Stawka podatku od powierzchni budynków mieszkalnych z 0,77 zł za 1m2 do 0,79 zł za 1m2,przy ustawowej stawce maksymalnej 0,81 zł,

5.      Stawka podatku od powierzchni budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 5,60 zł za 1m2 do 6,20 zł za 1m2, przy ustawowej stawce maksymalnej 8,05 zł

 

Chcąc Państwu  przybliżyć sytuację wysokości stawek podatkowych przedstawiamy powyższe kategorie stawek podatków w Gminach Powiatu Nyskiego oraz w kilku gminach z Województwa Opolskiego.

Lp.

Gmina

Grunty dział. gospod.

[zł]

Budynki dział. gospod.

[zł]

Grunty pozostałe [zł]

Budynki pozostałe [zł]

Budynki mieszkalne [zł]

1.

Głuchołazy – do 31.12.2019

0,72

18,30

0,31

5,60

0,77

2.

Głuchołazy –od 01.01.2020

0,82

21,00

0,34

6,20

0,79

3.

Nysa

0,70

18,28-23,90

0,31

6,23

0,63

4.

Paczków

0,90-0,95

20,50-23,90

0,40

7,00

0,75

5.

Brzeg

0,95

23,90

0,50

8,05

0,81

6.

Głogówek

0,92

22,87

0,45

8,00

0,77

7.

Prudnik

0,90

20,92-21,92

0,40

7,36-7,88

0,75

8.

Głubczyce

0,85

22,00

0,37

7,50

0,75

9.

Biała

0,95

23,72

0,42

5,26

0,81

10.

Lubrza

0,84

21,50

0,37

4,00-7,00

0,70

11.

Pakosławice

0,91

22,50

0,25

4,00

0,80

12.

Skoroszyce

0,93

22,00

0,38

4,05

0,78

13.

Korfantów

0,95

22,24

0,45

6,57-8,05

0,81

14.

Zawadzkie

0,94

22,50

0,48

5,75

0,81

15.

Kietrz

0,89

22,00

0,37

7,50

0,75

16.

Lubrza

0,84

21,50

0,37

4,00

0,70

17.

Tułowice

0,94

22,24

0,44

4,87

0,74

18.

Zdzieszowice

0,90

21,50

0,25

4,90

0,70

19.

Prószków

0,92

22,00

0,48

5,30

0,79

20.

Lewin Brzeski

0,95

22,65

0,50

6-50-8,05

0,80

21.

Skarbimierz

0,95

23,90

0,25-0,50

7,50

0,55

22.

Ozimek

0,93

23,47

0,49

7,90

0,79

23.

Wołczyn

0,88

21,90

0,34

6,62

0,76

24.

Olesno

0,73

18,00

0,35

5,50

0,61

25.

Kędzierzyn-Koźle

0,83

20,32-23,90

0,29

7,58

0,57

Stawki maksymalne

0,95

23,90

0,50

8,05

0,81

Przedstawione powyżej dane  obrazują trudną sytuację samorządów w Polsce w tym także Gminy Głuchołazy.

Poniżej przedstawiamy przykładowy roczny wzrost podatku dla określonych przedmiotów opodatkowania :

1)     W przypadku mieszkania o powierzchni 60 m2  wraz z udziałem w gruncie
o powierzchni 60 m2 roczna kwota podatku od nieruchomości wzrośnie z kwoty 65 zł do kwoty 68 zł (wzrost o 3 zł rocznie);

2)     W przypadku domu o powierzchni 120 m2 z garażem o powierzchni 16 m2 wraz
z gruntem o powierzchni 5 arówroczna kwota podatku od nieruchomości wzrośnie z kwoty 337 zł do kwoty 364 zł (wzrost o 27 zł rocznie);

3)     W przypadkusklepu o powierzchni 60 m2  wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 60 m2 roczna kwota podatku od nieruchomości wzrośnie z kwoty 1 141 zł do kwoty
1 309 zł (wzrost o 168 zł rocznie);

4)     W przypadku sklepu wielkopowierzchniowego o powierzchni 1 500 m2  wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 6 600 m2 oraz budowlami roczna kwota podatku od nieruchomości wzrośnie z kwoty 69 252 zł do kwoty 73 962 zł (wzrost o 4 710 zł rocznie).

Jak wynika z powyższego Gmina Głuchołazy nadal posiada jedne z najniższych stawek podatkowych na terenie Województwa Opolskiego.

Również w związku z nowelizacją przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian do obecnie funkcjonującego systemu w efekcie której łączny przewidywany spadek wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu gminy w roku 2020r. wyniósłby około 20%.

Dlatego Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę o podniesieniu stawki opłat za gospodarowanie komunalnymi o 2 złote miesięcznie od jednego mieszkańca. Takie działania podjęły również inne samorządy w całej Polsce, co przedstawiamy na przykładzie sąsiednich gmin:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020r.

Głuchołazy

Nysa

Otmuchów

Prudnik

Sposób zbierania odpadów selektywny

12

15

15

16

Sposób zbierania odpadów zmieszany

24

30

30

29

 

Po podniesieniu stawki opłaty o 2 zł, Gmina Głuchołazy będzie Gminą gdzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie jedną z najniższej w regionie.