Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych 2020. 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.