miasto
Komunikat z dnia 12.12.2019 o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Szczegóły dostępne w udostępnionym dokumencie, dostępnym tutaj.