20191219 084202

Podziękowanie

Pacjenci oraz Personel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach z całego serca dziękują uczniom klasy Va Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach z wychowawcą Panem Maciejem Grubiakiem, wolontariuszom z klubu Wolontariatu ”Silni Sercem” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach wraz z opiekunami Panią Joanną Szczeblowską oraz Panią Elżbietą Bekier, uczniom klasy VII a Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuchołazach z Panią Patrycją Prochot-Sojka oraz Pani Alicji Krzan za

przygotowanie upominków świątecznych, wspólne kolędowanie oraz wspaniałe występy z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wyrażając wdzięczność za wielkie serce , zapewniamy, że każda Wasza wizyta jest dla nas wyjątkowym przeżyciem. Życzymy zatem dalszych inicjatyw zainspirowanych wzajemnym dobrem.

Jolanta Nowakowska

dyrektor ZOL SPZOZ

w Głuchołazach