Drukuj
Odsłony: 510

Opolski Urząd Wojewódzki

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Alarm I stopnia

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Głównego

Inspektoratu Ochrony Środowiska: komunikat nr 1/PI/2019 z dnia 23.01.2019

informuje, iż w dniu 03.01.2020 w strefie opolskiej.

wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj.

Prudnik – 109 mikrogram/m3

pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj.109 mikrogram/m3) wiąże się

z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń

z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach

domowych złej jakości paliw oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach

meteorologicznych

Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań

Krótkoterminowych:

a) Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności

ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla

uniknięcia narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM10.

b) Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na

otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas

uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na

działanie pyłu zawieszonego PM10

c) Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej

o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost

dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu

wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń.

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego

kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i

innych schorzeń.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu

zawieszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze

i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego,

z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na

działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni

palacze.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może

wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone

grupy ludności to:

 unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności

połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym

nasileniu ruchu;

 osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu

oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie

na powietrzu.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa

opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza

atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

Dyżurna WCZK

Ewelina Szambara