Drukuj
Odsłony: 522

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołazach mieści się w pomieszczeniach
Urzędu Miejskiego, przy ulicy Kościuszki 33.

Prawnicy dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Przypominamy, iż z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać:

  1. młodzież do 26 roku życia,
  2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie o pomocy społecznej,
  3. osoby, które ukończyły 65 lat,
  4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  5. kombatanci,
  6. weterani,
  7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  8. kobiety w ciąży.