Drukuj
Odsłony: 1546

sesja rady miejskiej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 9.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)     przedstawienie porządku obrad

c)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Sprawozdanie  z działalności Żłobka Miejskiego za 2019 r.

3. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2019 r.

4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 rok.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie
ul. Wieniawskiego w Głuchołazach.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II w Głuchołazach.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę ceny 1/2 udziału w nieruchomości – lokalu mieszkalnym w drodze bezprzetargowej.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego położonego w Głuchołazach

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 rok.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy Głuchołazy.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

17. Odczytanie i przyjęcie protokołów pokontrolnych.

18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie XVII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała