Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz 688 z późn. zm.) Burmistrz Głuchołaz ogłasza otwarte konkursy ofert na :

więcej