krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje :

Informacja dla użytkowników  Portalu  dla Rolników  eKRUS - tutaj

List Pani Prezes - tutaj

Mikrorachunek podatkowy na Twoje wydatki - tutaj

Opolski KRUS organizuje II edycję w ramach cyklu spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników z województwa opolskiego - tutaj

Terminy przekazywania PIT  za 2019 r. - tutaj

Ubezpieczenie dobrowolne na wniosek a terminowość opłacania składek - tutaj

Wypadek i co dalej - tutaj