dsc09319

Informujemy, że w LUTYM oraz w MARCU 2020r. odbędą się kolejne bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Głuchołazy”. Termin szkoleń w lutym: - 28.02.2020 - w godz. 8.00 – 20.00. Termin szkoleń w marcu: - 02.03.2020 - w godz. 8.00 – 20.00. - 03.03.-04.03.2020 - poranne szkolenie trwać będzie w godzinach 800 – 1400 . Popołudniowe szkolenie trwać będzie w godzinach 1400 – 2000. - 05.03.-06.03.2020 - poranne szkolenie trwać będzie w

godzinach 800 – 1400 . Popołudniowe szkolenie trwać będzie w godzinach 1400 – 2000 . Szkolenia są bezpłatne i skierowane są do wszystkich osób, które ukończyły 25 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Głuchołazy. Miejsce szkolenia: sala posiedzeń (I piętro, pok.24) Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuchołazach, ul. Słowackiego 1, 48-340 Głuchołazy. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma bezpłatnie: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, ciepły posiłek, kawa, herbata, do dyspozycji komputer na czas trwania szkolenia. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty i dokonywania zgłoszeń.  

Wszystkie informacje i dokumenty, m.in. formularz zgłoszeniowy, dostępny jest do pobrania w Urzędzie Miejskim (pok. Nr 12), oraz na stronie www.nowe.głuchołazy.pl w zakładce ,,E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy”. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (pok. Nr 12) lub przesłać skan e-mailowo na adres: fundusze@glucholazy.pl Można również zgłosić się osobiście w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach (pok. Nr 12),od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.