img 0976

Opisywana w poprzednich nr Głuchołaskiego Informatora Samorządowego inwestycja Gminy Głuchołazy dotycząca utworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów nabiera kształtów. Jej uroczystego otwarcia w dniu 31 stycznia 2020 roku dokonali przedstawiciele władz samorządowych w osobach : Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała przedstawiciel administracji rządowej Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, Poseł na Sejm RP Rajmund Miler, proboszcz

parafii pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach kś. Edward Cichoń oraz uczestniczka zajęć w Domu Dziennym Senior+ pani Anna Malasiewicz. Ponadto w uroczystości wzięli udział Starosta Jesenicki Zdeňka Blišťanová, Radni Głuchołaz, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Zdzisław Matyjasik wraz z delegacją Miejskiej Rady Seniorów, środowisk senioralnych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Umiejscowienie placówki po wielu dyskusjach wynikających ze zmieniającej się sytuacji lokalowej na terenie Głuchołaz zostało końcem końców ulokowane w najciekawszej bo zdrojowej części Głuchołaz. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR +” w systemie zaprojektuj wybuduj” zlokalizowana w Głuchołazach przy Aleja Jana Pawła II nr 9 dobiegła końca. Jest to jak mówi Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor jedynie pierwszy etap tej inwestycji. Jej wykonawcą był Zakład Remontowo – Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław z Otmuchowa. Opracowaniem projektu budowano – wykonawczego zajęła się Pracownia Projektowa Grzegorz Skopek z Nysy na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowe którego autorem był Pan Piotr Kropaczek z Krakowa. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił Pan Stanisław Kondrat z Nysy. Pierwszy etap zakładał dostosowanie pomieszczeń parteru budynku do nowej funkcji oraz budowę schodów zewnętrznych od strony północnej wraz z wykonaniem nowego wejścia do budynku. Oczywiście uwzględniono w projekcie platformę schodową, która znajduje się w głównym wejściu do budynku, co w znaczny sposób ułatwi pokonanie barier architektonicznych osobom z dysfunkcją ruchową. Wszystkie pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania placówki Dzienny Dom „SENIOR +” wydzielone zostały na parterze budynku byłej szkoły. Zawiera ona następujące pomieszczenia: 1. Sala spotkań, jako pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcje jadali i sali spotkań z przyległym aneksem do przygotowania posiłków. 2. Pomieszczenie pełniące funkcję aneksu kuchennego wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku. 3. Pomieszczenie służące do utrzymania aktywności ruchowej i kinezoterapii wyposażane w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb sprawności seniorów. 4. Pomieszczenie służące aktywności manualnej seniorów np. prace ręczne. 5. Pomieszczenie pełniące funkcje biblioteczki z kącikiem prasowym, wyposażone w sprzęt RTV, komputery z dostępem do internetu oraz kanapę i fotele. 6. Szatnia dla seniorów z indywidualnymi szafkami. 7. Zespół pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w skład, których wchodzi: jedna łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, łazienka na którą składają się 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) umywalnia i prysznic wyposażony w krzesełko, pomieszczenia na pralkę i suszarkę z miejscem do prasowania. 8. Pokój zabiegowo – pielęgniarski. 9. Pomieszczenie recepcyjne. 10. Pomieszczenie terapii indywidualnej i poradnictwa dla seniorów oraz pomieszczenia do odpoczynku wyposażone w łóżka. W wymienionych pomieszczeniach wykonano nową instalację elektryczno – oświetleniową i gniazd wtykowych, wodno-kanalizacyjną i teletechniczną. Całkowity koszt inwestycji to 981 265,00 zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego senior + na lata 2015-2020 edycja 2019 wyniosło 300 000,00 zł