img 1444Dla mieszkańców nowo powstałych osiedli domków jednorodzinnych w rejonie Głuchołaz , których ostateczny kształt zobaczymy może za kilkanaście lat ważnym elementem jest oświetlenie ulic. To jeden z podstawowych elementów podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców, a co za tym idzie ich poziom życia na terenie Gminy Głuchołazy. Kierując się dobrem mieszkańców tych osiedli Gmina Głuchołazy zakończyła właśnie pierwszy etap budowy oświetlenia na ulicach Witolda Lutosławskiego i Stanisława Ornowskiego. Zadanie pod

nazwą: „Budowa fragmentu oświetlenia ulicznego przy ul. Ornowskiego i Lutosławskiego na działkach o nr ewid. gruntu 1676/9, 1866/14, 1938/24 w Głuchołazach” było realizowane w okresie od sierpnia 2019 roku do końca stycznia 2020. Jego etapowość wynikała z możliwości finansowych Gminy Głuchołazy, a pierwszy etap przewidywał wykonanie prac ziemnych i budowlanych umożliwiających osadzenie 19 lamp oświetleniowych z wysięgnikami. Umieszczone w nich ledowe źródło światła ma zalety polegające na wyższej trwałości żarników, większego natężenia światła oraz niższych kosztów eksploatacji. Na wymienione zadanie wykonane przez spółkę „Eltrix” Dariusz Iżycki Jerzy Dźwigała z Nysy wydatkowano z środków własnych Gminy Głuchołazy w kwocie lekko ponad 1328 tys. zł. Kolejny etap praz związanych z oświetleniem dalszej części wymienionego osiedla przewidziany jest w najbliższym czasie.                                     Grzegorz Rudecki