img 3260

Głuchołaski Dom Dzienny Senior+ tętni życiem. W dniu 10 marca 2020 roku w obiekcie przy ul. Aleja Jana Pawła II 9 odbyło się spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej w Głuchołazach Tomaszem Dziedzińskim. Seniorzy poprzez aktywny udział w pogadance poznali specyfikę pracy Straży Miejskiej w Głuchołazach. Poruszono zagadnienia porządku publicznego,

przeciwdziałania aktom wandalizmu oraz bezpieczeństwa osób starszych w naszym mieście ze szczególnym naciskiem na problematykę oszustw przy wykorzystaniu „metody na wnuczka” czy „na policjanta”. Sądząc po zainteresowaniu i czynnym udziale seniorów w pogadance nie będzie to ostatnie spotkanie z szefem Miejskich Strażników w Głuchołazach. Wydarzenie z ramienia organizatora koordynowała Pani Katarzyna Wolak.                                                    Grzegorz Rudecki