ważny komunikat
Burmistrz Głuchołaz Informuje!
W związku z wprowadzeniem szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, a także w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim i innych jednostkach Gminy.

 

Wszystkie wprowadzone działania mają charakter zapobiegający i profilaktyczny. Chodzi tu przede wszystkim o ograniczenia dużych skupisk ludzi.

 

Informujemy, że niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Informacje związane z procedowaniem postępowań mogą być także udzielane w formie telefonicznej.

 

Urząd Miejski Głuchołazy

ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
Telefon: +48 77 40 92 100
Faks: +48 77 40 92 101
umig@glucholazy.pl

 

Wykaz telefonów Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

Wydział

Numer telefonu

Sekretariat

77 40 92 100

Monitoring

77 40 92 105

Wydział Inwestycji i Eksploatacji

77 40 92 110 lub 113

Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego

77 40 92 111 lub 112

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

77 40 92 131 lub 132

Wydział Planowania, Rozwoju  i Pozyskiwania Funduszy

77 40 92 120

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu

77 40 92 119

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości

77 40 92 126

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

77 40 92 136 lub 137

Inspektorat Obrony Cywilnej

77 40 92 142

Urząd Stanu Cywilnego

77 40 92 146

Biuro Rady Miejskiej 

77 40 92 151

Wydział Spraw Obywatelskich 

77 40 92 156

Opłaty za odpady komunalne

77 40 92 140

Referat Podatków

77 40 92 166

Referat Księgowości Budżetowej

77 40 92 168

Wydział Oświaty

77 43 91 824