img 0971

Wśród wielu informacji dotyczących zachowania naszej społeczności lokalnej pojawiają się często te, które potwierdzają właściwe zachowanie zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa szczególnie w środowisku senioralnym.

Właściwa reakcja ograniczająca do minimum pobyt osób starszych w skupiskach ludzkich powoduje, że pozostają w domu często bez możliwości kontaktu z drugim człowiekiem.

Pamiętajmy jednak, że u wielu seniorów sytuacja ta wywołuje stan zagubienia i bezradności. Dlatego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) apeluje o przystąpienie do akcji #zadzwońdoseniora, która sprzyjać będzie równowadze emocjonalnej osób starszych, a jednocześnie stworzy okazję do ich rozpytania o najprostsze potrzeby jak zakupy czy zwyczajna rozmowa.

https://twitter.com/hashtag/zadzwo%C5%84doseniora?src=hashtag_click