herb głuchołaz copy
Rząd w związku z szerzącą się epidemią koronawirusa wprowadza kolejne obostrzenia
. Nowe zasady bezpieczeństwa dotyczą:

Ograniczenia w przemieszczaniu się;

W autobusie może być tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących;

Wprowadza się całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi;

Wprowadza się zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych.

Pozostałe ograniczenia dotyczące m.in. imprez masowych i działalności galerii handlowych, a także zawieszenia zajęć w szkołach oraz zamknięcia granic nadal obowiązują!

Zachęcamy do zapoznania się z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf