opolskie
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami - "Marszałkowskie Talenty"

 

Zaproszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom, na terenie województwa opolskiego.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji: 27 marca -10 kwietnia 2020 r.

 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.,

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  1. uchwała nr 2427.2020 zwo z 23.03.2020.pdf
  2. załącznik nr 1 do uchwały nr 2427.2020 - z załącznikiem do kosultacji.pdf
  3. załącznik nr 2 do uchwały nr 2427.2020 - harmonogram konsultacji.pdf
  4. ogłoszenie.docx
  5. formularz uwag.doc