Drukuj
Odsłony: 1452

niesamidzielni
Od 1 kwietnia ruszyły w Gminie Głuchołazy dwie nowe usługi koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: dożywianie osób niesamodzielnych i usługa kuriera społecznego.  Pomoc jest skierowana do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia, niski dochód i niepełnosprawność, a także do osób starszych samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy.

 

W ramach usługi "dożywianie osób niesamodzielnych" przez 7 dni w tygodniu do odbiorców dostarczany będzie nieodpłatnie obiad.

 

Usługa "kurier społeczny" polegać będzie w szczególności na sprawianiu zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz leków, dowożenia gotowych, ciepłych posiłków, doraźnej pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie z OPS w Głuchołazach oraz bezpośrednim odbiorcą usługi. Pomoc kuriera jest nieodpłatna, natomiast odbiorcy pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art. spożywczych, leków, ciepłego posiłku).

 

Zadania realizowane są w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni" - rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła we współpracy z ROPS w Opolu – panem Adamem Różyckim i panią Agnieszką Gabruk umożliwili gminom województwa opolskiego włączenie się w realizację zadań projektu i zainicjowali akcję wsparcia mieszkańców całego regionu. Gmina Głuchołazy podpisała już porozumienie, na mocy którego od dziś wdraża w życie oba działania. Program realizowany będzie w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19.

 

Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o zgłaszanie się (telefonicznie lub mailowo) do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu skorzystania z powyższych działań. Prosimy również wszystkich mieszkańców gminy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które prawdopodobnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie wymagają dodatkowego wsparcia.

 

Zgłaszać można się pod nr telefonów: