Drukuj
Odsłony: 795

729x308

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku będzie się można udać w celach rekreacyjnych, młodzież powyżej 13 roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Ostrożne działania, które są podejmowane mają na celu powrót do normalnego funkcjonowania obywateli, a także odmrożenia polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa. 

 

Najważniejsze jest dalsze utrzymywanie zasad bezpieczeństwa dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady. Są to:

Ograniczenia będą znoszone w 4 kolejnych etapach. Pierwszy etap wejdzie w życie z dniem 20 kwietnia. Daty pozostałych etapów będą ogłaszane w momencie spadku dynamiki zachorowań.

 

PIERWSZY ETAP

Działalność gospodarcza 

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

  • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
  • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne

  • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwione zostanie przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – pod warunkiem, że od tego zależy kondycja psychiczna. Pamiętać należy, że przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

  • Kult religijny 

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

  • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń 

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

  • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
  • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
  • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

93823219 1587154384794380 1397369649863065600 n