caz

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków dotyczących:

- Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłoszenie naboru z dniem 01.04.2020 r.


- Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników. Ogłoszenie naboru z dniem 16.04.2020 r. Nabór potrwa do dnia 30.04.2020 r.

- Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Ogłoszenie naboru z dniem 16.04.2020 r. Nabór potrwa do dnia 30.04.2020 r.

 

Z wyrazami szacunku

Daniel Machnik

Pośrednik Pracy - Doradca Klienta Instytucjonalnego

Telefon: 77 448 99 33; 604457434

Zapraszam na:

www.pup.nysa.pl