Drukuj
Odsłony: 1973

burmistrz głuchołaz informuje 3
Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński informuje, że podobnie jak inni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast Opolszczyzny, otrzymał od Wojewody Opolskiego pismo, w którym został wezwany do przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców, potrzebnych do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Dokument w tej sprawie wysłała także Poczta Polska. Co ciekawe pismo nie zostało podpisane z imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentowania Poczty Polskiej, a jedynie nazwą instytucji: Poczta Polska.


Wyjaśniania w tej sprawie podała dziś (23.04) Państwowa Komisja Wyborcza. W piśmie od PKW dotyczącym przekazania spisów wyborców Poczcie Polskiej czytamy m.in., że w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być włącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej, tj. Prezesa Rady Ministrów, o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

W związku z powyższym Burmistrz Edward Szupryczyński podjął decyzję o nieprzekazaniu spisu wyborców Poczcie Polskiej.

Czytaj całość wyjaśnienia PKW tutaj.