nyskie ksiestwo jezior i gor
W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) - "LSR w 2020", Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach skierowanych do potencjalnych wnioskodawców z obszaru objętego LSR. W załączeniu informacja, dotycząca planowanych spotkań dedykowanych potencjalnym wnioskodawcom, plan spotkań, formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram naborów.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o spotkaniu

Program spotkania