amorek

Rząd RP łagodzi restrykcje wprowadzone z powodu CIVID-19. 

Z dniem 18 maja będziemy mogli korzystać z usług w zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych. Otwarte zostaną również puby, bary i restauracje. Zmiany obejmą również sektor edukacji. Poniżej szczegóły:

Zmiany w obostrzeniach od 18 maja:

·         Otwarte zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i wszelkie tego typu zakłady. Działać muszą w odpowiednim rygorze sanitarnym. W salonach urody: obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeśli zabieg na to pozwala; używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe; zapisy telefoniczne lub online;

 

·       częściowo otwarte lokale gastronomiczne takie jak bary, kawiarnie, puby czy restauracje. Mogą być otwarte również ogródki. Zachowany musi być reżim sanitarny. Obowiązywać będzie: limit 1 osoby na 4 mkw., dezynfekcja stolika po każdym kliencie, zachowanie 2 m odległości między stolikami, noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego

·      limit pasażerów w środkach transportu publicznego ulega zmianie: tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. W drugim przypadku połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna

·         możliwe zajęcia w szkołach policealnych

·        szersza możliwość uprawiania sportu na boiskach, orlikach, stadionach, skoczniach i torach. Maksymalnie 14 osób na obiekcie plus dwóch trenerów

·         mogą otwarte być pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Maksymalnie 22 osoby plus czterech trenerów

·         będzie można korzystać z sal i hal sportowych. Do 300 mkw. - 12 osób plus trener; do 800 mkw. - 16 osób plus 2 trenerów; do 1000 mkw. - 24 osoby plus 2 trenerów; powyżej 1000 mkw. - 32 osoby plus 3 trenerów

·         możliwe zajęcia na uczelniach muzycznych i artystycznych

·         działać mogą schroniska młodzieżowe

·         zmiany w obiektach kultu religijnego - 1 osoba na 10 mkw.

·         mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Zmiany w obostrzeniach od 25 maja:

·         w klasach I - III szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi, nie będą to pełnoprawne zajęcia edukacyjne

·         możliwa konsultacja maturzystów i ósmoklasistów z nauczycielami w szkołach.

Zmiany w obostrzeniach od 1 czerwca:

·         wszyscy uczniowie mogą mieć konsultacje z nauczycielami w szkołach