Dziewykltych

1 Marca od kilku lat w naszym kraju stał się datą wyjątkową. Obchodzimy dziś swięto państwowe jakim jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto jest wyrazem hołdu dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia- za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.


List otwarty Prezydenta RP z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych