Drukuj
Odsłony: 13010

DSC05178

Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Szul zaprosili Radnych oraz wszystkich zainteresowanych na XVII Uroczystą Sesję Rady Miejskiej do głuchołaskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Ta wyjątkowa Sesja rozpoczęła się o godzinie 16.00 hymnem Głuchołaz. Z uwagi na ilość oraz wagę wyróżnień...

a także podsumowanie dwuletniej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta sesję podzielono na dwie części. W pierwszej części Burmistrz Głuchołaz i Przewodniczący Rady Miasta po przywitaniu wszystkich zgromadzonych wręczyli mieszkankom Burgrabic Pani Martynie i Pani Kamili Ponikiewskim podziękowanie w imieniu Samorządu Gminy Głuchołazy. Jak można było przeczytać w wręczonym dyplomie min. „za wzorową postawę obywatelską, pełne poświęcenia zaangażowanie w udzielaniu pomocy potrzebującym, a w szczególności za udzielenie pierwszej pomocy medycznej, która uratowała życie ludzkie”. Drugim wyjątkowym wydarzeniem było uhonorowanie przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Opolu medalem oraz dyplomem w uznaniu wybitnych zasług dla Związku Radnego Rady Miejskiej w Głuchołazach Pana Grzegorza Ptaka. Następnie, w podniosłej atmosferze najważniejszym wyróżnieniem Rada Miasta uhonorowała medalem "Za zasługi dla Gminy Głuchołazy" Pana Jana Dolnego. Wyjątkowość chwili uświetnił występ Chóru Capricolium, działającego przy głuchołaskim "ogólniaku", który z uwagi na uroczysty charakter występu współprowadził Pan Jan Dolny. Po przemówieniach osób wyróżnionych oraz wnioskodawców przyznanych nagród nastąpiła krótka przerwa, w czasie której zaproszono wszystkich zgromadzonych na słodki poczęstunek przy filiżance kawy. Druga część Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta poświęcona została w całości podsumowaniu dwuletniej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej, której przez całą kadencję przewodniczącą była mieszkanka Głuchołaz, tegoroczna maturzystka Wiktoria Palarczyk. Przewodnicząca przedstawiła prezentację, w której dominował młodzieńczy entuzjazm, przejawiający się nie tylko w spontanicznych odzewach na potrzeby lokalnej społeczności takich jak zbiórki celowe, ale również w imprezach cyklicznych. Pozwoliła ona scharakteryzować kończącą się kadencję. Głosem wspierającym były wystąpienia Radnych, pełniących role opiekunów Młodzieżowej Rady Miejskiej Pana Andrzeja Gębali oraz Pana Szymona Pleszczaka. Na zakończenie Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Szulem oraz z wymienionymi opiekunami Młodzieżowej Rady Miejskiej i Przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów Panią Elżbietą Zborowską wręczyli dyplomy uznania oraz drobne upominki wszystkim Młodzieżowym Radnym za włożoną pracę w dotychczasową działalność. Przekazane na koniec sesji przez Burmistrza Głuchołaz słowa podziękowań wniosły nadzieję, że wraz z wygaśnięciem mandatów trzeciej kadencji Młodzi Radni nie zakończą działania na rzecz naszej Gminy.