5281 22476 IMG 0058.1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zawarły umowę o współpracy. Dokument podpisali w czwartek, 3 marca, JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofia Wilimowska oraz Dyrektor PSP nr 1 w Głuchołazach mgr Piotr Kędroń.

3-go marca z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu, m.in. dlatego podpisanie umowy połączono z przekazaniem szkole „elektronicznego ucha”, które zostało zaprojektowane i wykonane przez studentów z Instytutu Zarządzania PWSZ w Nysie. Podstawówka częściowo partycypowała w kosztach wyprodukowania tego urządzenia, natomiast elektronikę zaprojektował i opracował mieszkaniec Głuchołaz Jan Sebastian Zasępa, który na co dzień współpracuje z Instytutem Zarządzania PWSZ w Nysie.

Wynalazek ma za zadanie pomóc nauczycielom w pracy z dziećmi z klas pierwszych, uczyć ich dyscypliny i zwracać uwagę na negatywny wpływ hałasu na samopoczucie oraz efekty w nauce. Dodatkowo to nowoczesne urządzenie wykrywa dźwięki, które mogą uszkadzać słuch. Na początek „elektroniczne ucho” zostało zamontowane w klasie 1 c, ale docelowo ma rotacyjnie pracować w każdej z pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach.

Uroczystość podpisania umowy zorganizowano w klasie 1 c w obecności uczniów. W spotkaniu oprócz władz szkoły i uczelni wzięli udział: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Naczelnik Wydziału Oświaty Krystyna Kubiszyn, zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania PWSZ w Nysie Jacek Tomasiak, Rzecznik PWSZ w Nysie Bartosz Bukała oraz współpracujący z uczelnią Jan Sebastian Zasępa.