europa

Po raz kolejny Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wsparł inicjatywę podjętą przez lokalne środowiska nauczycielskie, których przedstawiciele bez kompleksów sięgają po fundusze pozwalające im na podnoszenie własnych kwalifikacji. 

„NAUCZYCIEL I SZKOŁA NA MIARĘ XXI WIEKU”- tak brzmi tytuł projektu,  w którym w bieżącym roku szkolnym  biorą udział nauczyciele Publicznej Szkoły  Podstawowej im. T. Kościuszki w Bodzanowie. „SZKOŁA BLIŻEJ EUROPY” to tytuł projektu części grona pedagogicznego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach.

Koordynatorami projektów w wymienionych szkołach są Panie Katarzyna Jurek i Lilla Żurek z PSP w Bodzanowie oraz Agnieszka Kulpa – Orzeł i Iwona Kurowska – Rogalska z PSP nr 1 w Głuchołazach. Projekty finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER.

Udział w projekcie związany jest z udziałem w szkoleniach zagranicznych, podczas których nauczyciele poszerzą swoje kompetencje z języka angielskiego. Zaplanowano już dwutygodniowe kursy językowe  w Cork,  Dublinie oraz w St. Julians na Malcie.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy uczestnicy tego przedsięwzięcia planują  podnieść jakość pracy szkoły, otworzyć się  na nowe i innowacyjne techniki porozumiewania się, a także wprowadzić nowe metody nauczania stosowane w zagranicznych szkołach.

W projekcie zostanie wykorzystany certyfikat Europass- Paszport Językowy, dzięki któremu nauczyciele będą mieli możliwość przedstawić nabyte umiejętności i kwalifikacje. Będzie to miało znaczenie w procesie poszukiwania partnerów do nawiązywania współpracy językowej.

Jednym z działań w ramach wymienionych projektów jest korzystanie z platformy e-Tweening, dzięki której będzie możliwe nawiązywanie kontaktów ze szkołami i instytucjami zagranicznymi w celu wspólnej realizacji projektów edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że podczas szkoleń nasi nauczyciele nawiążą kontakty z nauczycielami z innych krajów europejskich i dzięki nim możliwe będzie nawiązanie współpracy z konkretnymi szkołami w Europie. Dzięki temu uczniowie będą mieli wówczas okazję do bliższego poznania swoich europejskich rówieśników, pozyskają nowe, interesujące znajomości i będą mogli wymieniać się doświadczeniami, a nauczyciele nowatorskimi metodami nauczania.

Informacje dotyczące uczestnictwa poszczególnych nauczycieli w kursach zagranicznych będą  relacjonowane na stronie http://www.szkolabodzanow.pl . oraz http://szkola-nr1.pl.