Niniejszym uprzejmie informuję o zamiarze rozpoczęcia przez Gminę Głuchołazy odbudowy historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap II oraz rozbudowy dróg gminnych w Jarnołtówku i w związku z tym informuję o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ).

Załącznik:

 

  1. Plan orientacyjny odbudowy historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap II.

  2. Plan orientacyjny rozbudowy dróg gminnych w Jarnołtówku.